• Lista functiilor la 31/03/2019 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ROMAN CONF.ART.33 DIN LEGEA 153/2017
  • Conditii specifice ocupare posturi didactice vacante in etapele de mobilitate pentru 2019-2020
  • Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
  • Mobilitatea personalului didactic 2018-2019 - Lista_posturilor vacante la 06-03-2018
  • Lista functiilor la 30/09/2018 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ROMAN CONF.ART.33 DIN LEGEA 153/2017
  • Mobilitatea personalului didactic 2018-2019 - Lista_posturilor vacante la 20-02-2018
  • Conditii specifice ocupare posturi didactice vacante in etapele de mobilitate pentru 2018-2019
  • Liceul cu Program Sportiv, Roman - Regulament de organizare si functionare
  • Codul de etica Liceul cu Program Sportiv, Roman 2015_2016
  • Liceul cu Program Sportiv, Roman - Regulament de ordine interioara
  • Contract Colectiv de Munca Unic - Invatamant Preuniversitar